Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny w Mrągowie

Po misji nad jezioro

Ośrodek nad jeziorem Czos oferuje zajęcia sportowe,

zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne i trening psychologiczny.


Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny w Mrągowie od 2009

roku organizuje 14-dniowe turnusy rehabilitacyjne z treningiem

psychologicznym dla żołnierzy i pracowników powracających z misji.

Skierowanie wystawia lekarz jednostki lub instytucji, w której służy albo

pracuje zainteresowana osoba. Na turnus kieruje, na podstawie decyzji

lekarza, dowódca jednostki. Wniosek na pobyt w ośrodku musi być

przesłany 30 dni przed przyjazdem. Liczba miejsc jest ograniczona do

30 osób, a o przyjęciu do placówki decyduje kolejność zgłoszeń. Warto

przed wybraniem terminu zajrzeć na stronę ośrodka i obejrzeć umieszczony

tam grafik turnusów. Pobyt na nich jest bezpłatny na podstawie

rozkazu wyjazdu i nie jest włączany do urlopu zdrowotnego.

Uczestnicy turnusu biorą udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych,

wycieczkach i imprezach kulturalnych, korzystają z zabiegów leczniczo-

-rehabilitacyjnych, konsultacji i opieki psychologa oraz treningu psychologicznego.

Ten ostatni obejmuje między innymi wykłady z techniki

radzenia sobie ze stresem, zagadnienia związane z asertywnością, sesje

komunikacji interpersonalnej oraz trening relaksacyjny.

W turnusach mogą uczestniczyć członkowie rodzin misjonarzy lub osoby

przez nich wskazane, w tym dzieci w wieku przedszkolnym. Członek rodziny

płaci za turnus (zakwaterowanie i wyżywienie) około 700 złotych, ma

dostęp do bezpłatnych zajęć sportowych, dodatkowo musi pokryć koszt

zabiegów fizykoterapeutycznych. Zasady uczestnictwa w turnusach reguluje

decyzja ministra obrony narodowej numer 304 z 20 czerwca

2008 roku w sprawie organizacji turnusów rehabilitacyjnych

z treningiem psychologicznym dla żołnierzy i pracowników jednostek

wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa.


Więcej informacji

można znaleźć na stronie:

www.woszk.mragowo.pl

telefon: 89 741 01 00,

CA MON 314 100

mail: woszkmragowo@op.pl
Miejsca na wypoczynek

 
 


 

 


MECENASI AKCJI


 


  

 


 PATRONI MEDIALNI